124. Kongress DGIM Wiesbaden April 2018

124. Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Innere Medizin
14. - 17. April 2018
Congress Center Rosengarten Mannheim
Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim